Záměry

Vyvěšeno dne Vyvěšeno do dne Oznámení Popis
22.09.2017 01.03.2018 pdf 1044/17
pronájem nebyt.prostorů - I. patro budovy č.p.378, ul. U Beránky, KH - Malín
22.09.2017 13.10.2017 pdf 1043/17
výpůjčka nebyt.prostorů - Palackého nám., č.p.377, KH - I. a II. patro budovy
22.09.2017 13.10.2017 pdf 1042/17
výpůjčka nebytových prostorů - Šultysova ul., č.p.154, KH - kancelář 7, 8 a 9 v I. patře budovy
20.09.2017 10.10.2017 pdf 1035/17
výpůjčka částí pozemku p.č.3840/1 v k.ú.KH
15.09.2017 06.10.2017 pdf 1015/17
prodej části pozemku p.č.3775 v k.ú.KH
15.09.2017 03.10.2017 pdf 1014/17
prodej části pozemku p.č.813 v k.ú.Sedlec u KH
11.09.2017 26.09.2017 pdf 987/17
prodej movité věci - stavební buňka v areálu bývalé cihelny
07.09.2017 27.09.2017 pdf 977/17
prodej části p.č.625/11 a p.č.625/13 v k.ú.Malín
07.09.2017 26.09.2017 pdf 972/17
poskytnutí ledové sportovní plochy na Zimním stadionu KH