Záměry

Vyvěšeno dne Vyvěšeno do dne Oznámení Popis
24.05.2017 09.06.2017 pdf 604/17
prodej pozemku p.č.66/1 v k.ú.Perštejnec
24.04.2017 22.06.2017 pdf 467/17
prodej nemovitého majetku - č.p.285, Kutná Hora - Vnitřní město
24.04.2017 22.06.2017 pdf 466/17
prodej nemovitého majetku - č.p.217, Kutná Hora - Vnitřní město
20.04.2017 29.08.2017 pdf 447/17
pronájem nebytových prostor - č.p.378, ul. U Beránky, KH
09.02.2017 16.06.2017 pdf 121/17
propachtování části pozemků p.č.593/2, 597/7 a 600/24 v k.ú.KH
09.02.2017 16.06.2017 pdf 120/17
propachtování části pozemků p.č.593/2, 597/7 a 600/24 v k.ú.KH