Záměry

Vyvěšeno dne Vyvěšeno do dne Oznámení Popis
24.04.2017 22.06.2017 pdf 467/17
prodej nemovitého majetku - č.p.285, Kutná Hora - Vnitřní město
24.04.2017 22.06.2017 pdf 466/17
prodej nemovitého majetku - č.p.217, Kutná Hora - Vnitřní město
20.04.2017 12.05.2017 pdf 452/17
směna pozemků p.č.624/3 a p.č.773/2 v k.ú.Sedlec u KH
20.04.2017 11.05.2017 pdf 451/17
pronájem pozemku p.č.2448/4 v k.ú. Kutná Hora
20.04.2017 16.05.2017 pdf 450/17
propachtování části pozemků p.č.625/11 a p.č.625/13 v k.ú.Malín
20.04.2017 10.05.2017 pdf 449/17
propachtování části pozemku p.č.3989/2 v k.ú.KH
20.04.2017 29.08.2017 pdf 447/17
pronájem nebytových prostor - č.p.378, ul. U Beránky, KH
06.04.2017 26.04.2017 pdf 384/17
pronájem nebytových prostor - sklepní prostory v budově č.p.146, Lierova ul., KH
09.02.2017 16.06.2017 pdf 121/17
propachtování části pozemků p.č.593/2, 597/7 a 600/24 v k.ú.KH
09.02.2017 16.06.2017 pdf 120/17
propachtování části pozemků p.č.593/2, 597/7 a 600/24 v k.ú.KH