Záměry

Vyvěšeno dne Vyvěšeno do dne Oznámení Popis
16.11.2016 06.12.2016 pdf 1245/16
změna pachtovní smlouvy - pozemek p.č.791/27 v k.ú.Sedlec u KH
16.11.2016 01.02.2017 pdf 1244/16
propachtování části pozemku p.č.593/2, p.č.597/7 a p.č.600/24 v k.ú.KH
16.11.2016 06.12.2016 pdf 1243/16
propachtování části pozemku p.č.600/21 v k.ú.KH
16.11.2016 07.12.2016 pdf 1242/16
změna přílohy č.1 Nájemní smlouvy o pronájmu nemovitostí
23.09.2016 06.12.2016 pdf 1003/16
pronájem prostoru sloužícího podnikání - č.p.154 Šultysova ul., KH
23.09.2016 31.12.2016 pdf 1001/16
pronájem nebytového prostoru - č.p.378, ul.U Beránky, KH