Záměry

Vyvěšeno dne Vyvěšeno do dne Oznámení Popis
20.07.2017 11.08.2017 pdf 808/17
prodej části pozemku p.č.495/1 v k.ú.Červené Janovice
30.06.2017 01.08.2017 pdf 748/17
směna pozemků p.č.4172/11, část pozemku p.č.4172/13,...... v k.ú.KH
28.06.2017 15.08.2017 pdf 733/17
pronájem pozemku p.č.2470/2 v k.ú.KH
28.06.2017 10.08.2017 pdf 732/17
pronájem části pozemku p.č.1073 v k.ú.KH
15.06.2017 01.09.2017 pdf 688/17
pronájem nebytových prostorů - bufet - Čáslavská ul., KH
15.06.2017 01.09.2017 pdf 687/17
pronájem nebytových prostorů - Seifertovy Sady, KH
20.04.2017 29.08.2017 pdf 447/17
pronájem nebytových prostor - č.p.378, ul. U Beránky, KH