Záměry - archiv

Vyvěšeno dne Vyvěšeno do dne Oznámení Popis
23.09.2016 11.10.2016 pdf 1002/16
změna nájemní smlouvy - pronájem prostoru sloužícího podnikání
09.09.2016 27.09.2016 pdf 958/16
pronájem nebytových prostorů - místnost č.41, č.p.194, Pobřežní ul., Kutná Hora
09.09.2016 27.09.2016 pdf 957/16
pronájem nebytových prostorů - místnost č.18, č.p.194, Pobřežní ul., Kutná Hora
09.09.2016 28.09.2016 pdf 956/16
směna části pozemu v k.ú.Červené Janovice, Zdeslavice u Černín a Sedlec u KH
08.09.2016 27.09.2016 pdf 950/16
pronájem zahradní chatky - pozemek p.č.3998/7 v k.ú.KH
31.08.2016 03.10.2016 pdf 924/16
navýšení kapitálu Oblastní nemocnice Kolín, a.s. nemocnice Středočeského kraje
26.08.2016 16.09.2016 pdf 909/16
prodej pozemku p.č.646/9 v k.ú.Kaňk
26.08.2016 13.09.2016 pdf 908/16
změna smlouvy o výpůjčce - části pozemků v k.ú.Sedlec u KH
25.08.2016 13.09.2016 pdf 903/16
pronájem místnosti č.23 v I. patře budovy Pobřežní 194, KH
25.08.2016 13.09.2016 pdf 902/16
pronájem místnosti č.19 a 20 v I.patře budovy Pobřežní 194, KH
25.08.2016 13.09.2016 pdf 901/16
pronájem místnosti č.12 v I. patře budovy Pobřežní 194, KH
25.08.2016 13.09.2016 pdf 900/16
pronájem místnosti č. 11 v I. patře budovy Pobřežní 194, KH
25.08.2016 13.09.2016 pdf 899/16
pronájem nebytových prostor v objektu samostatně neevidovaném v katastru nemovitostí (poz. č. 1351/1) v k.ú. Kutná Hora
03.08.2016 23.08.2016 pdf 828/16
prodej části pozemku - p.č.4098/2 v k.ú.Kutná Hora
20.07.2016 19.08.2016 pdf 784/16
výpůjčka pozemku p.č.3463/8 a část pozemku p.č.3463/9 v k.ú.Kutná Hora
15.07.2016 09.08.2016 pdf 770/16
prodej pozemku p.č.2165/8 v k.ú.Kutná Hora
15.07.2016 08.08.2016 pdf 769/16
prodej pozemků p.č.773/10, 773/11, 773/12, 773/36, 773/40,...... v k.ú.Sedlec u Kutné Hory
15.07.2016 15.08.2016 pdf 767/16
pronájem pozemku p.č.2478 v k.ú.Kutná Hora
15.07.2016 11.08.2016 pdf 766/16
umístění 2 vitrín s exponáty kostek LEGO - č.p.377, Palackého náměstí, Kutná Hora
15.07.2016 11.08.2016 pdf 765/16
pronájem prostoru sloužícího podnikání - p.č.3957/4 v k.ú.Kutná Hora
1 2 3      ››