Záměry - archiv

Vyvěšeno dne Vyvěšeno do dne Oznámení Popis
19.12.2016 04.01.2017 pdf 1353/16
pronájem pozemku pod garáží - k.ú.KH
19.12.2016 06.01.2017 pdf 1351/16
prodej spoluvlastnického podílu ve výši 1/8 pozemků  - v k.ú.KH
16.12.2016 04.01.2017 pdf 1344/16
výpůjčka nebytových prostorů - klub Atrium
14.12.2016 04.01.2017 pdf 1337/16
propachtování části pozemku p.č.3689/2 v k.ú.KH
14.12.2016 03.01.2017 pdf 1336/16
propachtování části pozemků p.č.593/2, 597/7 a p.č.600/24 v k.ú.KH
14.12.2016 03.01.2017 pdf 1335/16
propachtování části pozemku p.č.600/24 v k.ú.KH
05.12.2016 04.01.2017 pdf 1297/16
pronájem části pozemku p.č.3943/1 v k.ú.KH
16.11.2016 06.12.2016 pdf 1245/16
změna pachtovní smlouvy - pozemek p.č.791/27 v k.ú.Sedlec u KH
16.11.2016 06.12.2016 pdf 1243/16
propachtování části pozemku p.č.600/21 v k.ú.KH
16.11.2016 07.12.2016 pdf 1242/16
změna přílohy č.1 Nájemní smlouvy o pronájmu nemovitostí
04.11.2016 25.11.2016 pdf 1175/16
prodej pozemku p.č.2964/2 v k.ú.KH
03.11.2016 22.11.2016 pdf 1169/16
přenechání nebytových prostorů k užívání za úplatu - ul.Pobřežní, č.p.194, KH
03.11.2016 22.11.2016 pdf 1168/16
výpůjčka nebytových prostorů - ul.Zachova, č.p.368, KH
03.11.2016 22.11.2016 pdf 1167/16
výpůjčka nebytových prostorů - ul.Trebišovská, č.p.611, KH
03.11.2016 22.11.2016 pdf 1166/16
výpůjčka nebytových prostorů - ul.Trebišovská, č.p.611, KH
03.11.2016 22.11.2016 pdf 1165/16
změna Smlouvy o nájmu nemovitostí
03.11.2016 22.11.2016 pdf 1164/16
pronájem části pozemku p.č.4583 v k.ú.KH
11.10.2016 01.11.2016 pdf 1076/16
prodej pozemku p.č.4128/27 v k.ú.Kutná Hora
06.10.2016 25.10.2016 pdf 1056/16
pronájem nebytových prostor - č.p.443, ul.Vítězná, KH
23.09.2016 06.12.2016 pdf 1003/16
pronájem prostoru sloužícího podnikání - č.p.154 Šultysova ul., KH
1 2 3 4 5      ››