Záměry - archiv

Vyvěšeno dne Vyvěšeno do dne Oznámení Popis
22.12.2017 08.01.2018 pdf 1407/17
prodej pozemku p.č. 414/1 v k.ú. Malín
18.12.2017 04.01.2018 pdf 1386/17
darovat pozemek p.č. 682/3v k.ú. Kaňk, Kutná Hora
14.12.2017 02.01.2018 pdf 1374/17
změnit nájemní smlouvu na pronájem v budově č.p. 590, Kollárova ul., Kutná Hora
13.12.2017 02.01.2018 pdf 1370/17
vypůjčit část pozemnku v k.ú. Kutná Hora
01.12.2017 18.12.2017 pdf 1338/17
pronájmu nebytového prostoru č.p. 167, Pod Školou, Kutná Hora - Malín
29.11.2017 18.12.2017 pdf 1334/17
prodat část pozemku p.č. 414/1 - k.ú. Malín
27.11.2017 13.11.2017 pdf 1323/17
záměr prodeje pozemku v k.ú. Kutná Hora - p.č. 4500/12
22.11.2017 23.12.2017 pdf 1307/17
záměr bezúplatného převodu stavby bez čp. v k.ú. Kutná Hora p.č. 2542/2 do vlatnictví města KH
15.11.2017 06.12.2017 pdf 1292/17
poskytnout za úplatu k využití sportoviště - v k.ú. Kutná Hora
15.11.2017 05.12.2017 pdf 1288/17
záměr změny přílohy č. 1 Nájemní smlouvy o pronájmu nemovitostí mezi Městem Kutná Hora a společností Městské lesy a rybníky Kutná Hora
09.11.2017 22.12.2017 pdf 1263/17
prodej nemovité věci v k.ú. Kutná Hora
01.11.2017 21.11.2017 pdf 1230/17
vypůjčit část pozemku,  v k.ú. Perštejnec
01.11.2017 21.11.2017 pdf 1229/17
propachtování pozemku p.č. 487/6 v kat. úz. Kaňk
24.10.2017 23.11.2017 pdf 1185/17
prodej pozemků v k.ú. Perštejnec
04.10.2017 24.10.2017 pdf 1103/17
pronájem části pozemku p.č. 414/1 v kat. úz. Malín
04.10.2017 24.10.2017 pdf 1102/17
propachtování části pozemku p.č. 1768/1 v kat. úz. Kutná Hora
04.10.2017 24.10.2017 pdf 1101/17
propachtování části pozemnku p.č. 3688/1, kat. úz. Kutná Hora
22.09.2017 13.10.2017 pdf 1043/17
výpůjčka nebyt.prostorů - Palackého nám., č.p.377, KH - I. a II. patro budovy
22.09.2017 13.10.2017 pdf 1042/17
výpůjčka nebytových prostorů - Šultysova ul., č.p.154, KH - kancelář 7, 8 a 9 v I. patře budovy
20.09.2017 10.10.2017 pdf 1035/17
výpůjčka částí pozemku p.č.3840/1 v k.ú.KH
1 2 3 4 5 6      ››