Záměry

Vyvěšeno dne Vyvěšeno do dne Oznámení Popis
04.10.2017 24.10.2017 pdf 1103/17
pronájem části pozemku p.č. 414/1 v kat. úz. Malín
04.10.2017 24.10.2017 pdf 1102/17
propachtování části pozemku p.č. 1768/1 v kat. úz. Kutná Hora
04.10.2017 24.10.2017 pdf 1101/17
propachtování části pozemnku p.č. 3688/1, kat. úz. Kutná Hora
22.09.2017 01.03.2018 pdf 1044/17
pronájem nebyt.prostorů - I. patro budovy č.p.378, ul. U Beránky, KH - Malín