Záměry

Vyvěšeno dne Vyvěšeno do dne Oznámení Popis
13.12.2017 29.12.2017 pdf 1370/17
vypůjčit část pozemnku v k.ú. Kutná Hora
01.12.2017 18.12.2017 pdf 1338/17
pronájmu nebytového prostoru č.p. 167, Pod Školou, Kutná Hora - Malín
29.11.2017 18.12.2017 pdf 1334/17
prodat část pozemku p.č. 414/1 - k.ú. Malín
22.11.2017 23.12.2017 pdf 1307/17
záměr bezúplatného převodu stavby bez čp. v k.ú. Kutná Hora p.č. 2542/2 do vlatnictví města KH
09.11.2017 22.12.2017 pdf 1263/17
prodej nemovité věci v k.ú. Kutná Hora
22.09.2017 01.03.2018 pdf 1044/17
pronájem nebyt.prostorů - I. patro budovy č.p.378, ul. U Beránky, KH - Malín