Záměry

Vyvěšeno dne Vyvěšeno do dne Oznámení Popis
09.02.2017 03.03.2017 pdf 140/17
navýšení základního kapitálu spol. Městské lesy a rybníky KH, spol. s r.o.
09.02.2017 16.06.2017 pdf 121/17
propachtování části pozemků p.č.593/2, 597/7 a 600/24 v k.ú.KH
09.02.2017 16.06.2017 pdf 120/17
propachtování části pozemků p.č.593/2, 597/7 a 600/24 v k.ú.KH
12.01.2017 11.04.2017 pdf 35/17
pronájem nebytových prostor - I.patro budovy č.p.378, ul.U Beránky, KH