Záměry

Vyvěšeno dne Vyvěšeno do dne Oznámení Popis
10.03.2017 31.03.2017 pdf 251/17
prodej stavby bez čp/če v k.ú.Kaňk na pozemku p.č.114
09.03.2017 29.03.2017 pdf 239/17
výpůjčka nemovitých věcí v k.ú.KH
09.03.2017 28.03.2017 pdf 237/17
pronájem části pozemků p.č.3729/3 a p.č.3764 v k.ú.KH
09.02.2017 16.06.2017 pdf 121/17
propachtování části pozemků p.č.593/2, 597/7 a 600/24 v k.ú.KH
09.02.2017 16.06.2017 pdf 120/17
propachtování části pozemků p.č.593/2, 597/7 a 600/24 v k.ú.KH
12.01.2017 11.04.2017 pdf 35/17
pronájem nebytových prostor - I.patro budovy č.p.378, ul.U Beránky, KH