Záměry

Vyvěšeno dne Vyvěšeno do dne Oznámení Popis
13.01.2017 02.02.2017 pdf 38/17
prodej pozemku p.č.689/4 v k.ú.Kutná Hora
13.01.2017 02.02.2017 pdf 37/17
prodej pozemku p.č.689/5 v k.ú.Kutná Hora
12.01.2017 03.02.2017 pdf 36/17
prodej části pozemku p.č.495/1 v k.ú.Červené Janovice
12.01.2017 11.04.2017 pdf 35/17
pronájem nebytových prostor - I.patro budovy č.p.378, ul.U Beránky, KH
16.11.2016 01.02.2017 pdf 1244/16
propachtování části pozemku p.č.593/2, p.č.597/7 a p.č.600/24 v k.ú.KH