Záměry

Vyvěšeno dne Vyvěšeno do dne Oznámení Popis
09.02.2018 01.03.2018 pdf 138/18
směnit pozemky v k.ú. Červené Janovice ve vlastnictví Města Kutná Hora
07.02.2018 28.02.2018 pdf 127/18
pronajmout část pozemnku p.č. 638, p.č. 647/1 v k.ú.  Kutná Hora - Kaňk
07.02.2018 05.03.2018 pdf 126/18
propachtovat část pozemnku p.č. 911/11 v k.ú. Kutná Hora
22.09.2017 01.03.2018 pdf 1044/17
pronájem nebyt.prostorů - I. patro budovy č.p.378, ul. U Beránky, KH - Malín