Žádost o příspěvek / grant

V této sekci najdete příslušné formuláře pro podávání žádostí o podporu projektů z grantového programu Města Kutná Hora.

Alokace finančních prostředků pro příspěvkový program pro rok 2017 byla vyčerpána, a proto případně došlé žádosti již nebudou, v souladu s Výzvou k předkládání projektů, projednávány.


Formulář pro podání žádosti na rok 2018 o podporu projektu pro fyzické osoby a fyzické osoby podnikající

GRANTY2018-ZADOST-FO FO-PODNIKAJICI.doc

Formulář pro podání žádosti na rok 2018 o podporu projektu pro právnické osoby

GRANTY2018-ZADOST-PO.doc