Výběrová řízení

Vyvěšeno dne Vyvěšeno do dne Oznámení Popis
24.04.2018 15.05.2018 pdf 397/18
obsazení pracovní pozice - vedoucí oddělení dopravně správních agend, Odbor dopravy a silničního hospodářství, MÚ Kutná Hora
23.04.2018 10.05.2018 pdf 394/18
obsazení pracovní pozice - provozář sportovní haly Kutná Hora - Klimeška
20.04.2018 22.05.2018 pdf 387/18
prodej nemovitých věcí v k.ú. Malín, Kutná Hora
19.04.2018 23.05.2018 pdf 383/18
pronájem prostor k podnikání SN 09/18 - ul. Barborská, Kutná Hora
19.04.2018 23.05.2018 pdf 382/18
pronájem prostor k podnikání SN 08/18 - ul. Barborská, Kutná Hora
18.04.2018 24.05.2018 pdf 376/18
pronájem bytu v ul. Kollárova č.p. 589, Kutná Hora
18.04.2018 24.05.2018 pdf 375/18
pronájem bytu v ul. Vojtěšská, č.p. 19, Kutná Hora
18.04.2018 24.05.2018 pdf 374/18
pronájem bytu v ul. Opletalova č.p. 178, Kutná Hora
11.04.2018 01.05.2018 pdf 350/18
obsazení pracovní pozice - referent rozpočtu a financování, Odbor ekonomický, MÚ Kutná Hora
11.04.2018 01.05.2018 pdf 349/18
obsazení pracovní pozice - referent životního prostředí na úseku ochrany přírody a krajiny, Odbor životního prostředí, MÚ Kutná Hora
11.04.2018 01.05.2018 pdf 348/18
obsazení pracovní pozice - referent regionálního rozvoje a územního plánování, Odbor regionálního rozvoje a územního plánování, MÚ Kutná Hora
21.03.2018 27.04.2018 pdf 287/18
pronájem bytu - náměstí Národního odboje č.p. 56 , Kutná Hora \r\n  
21.03.2018 27.04.2018 pdf 286/18
pronájem bytu - ul. Benešova č.p. 638, Kutná Hora
20.12.2017 01.11.2018 pdf 1398/17
o poskytování příspěvků z Fondu regenerace Města Kutné Hory - reklamní a doprovodné zařízení pro rok 2018