Seznam pracovníků odboru

Celé jméno Funkce Telefon Email
Gregorová Jitka , Bc. správa majetku 327710172
Heinischová Ivana úklidové práce v sokolovně v Malíně
Hladík Milan správce SKP Olympia
Holubová Markéta DiS. revize, objednávky 327710188
Hynková Věra pronájmy bytů 327710173
Jaruňková Jana , Mgr. převody majetku, zřizování VB 327710180
Kapišáková Věra převody majetku, KPÚ, majetková komise 327710179
Lencová Hana pronájmy nebytových prostorů sloužících podnikání 327710176
Levá Alena nájem pozemků, pojištění majetku, pohledávky 327710174
Libichová Martina daň z nemovitých věcí, z nabytí 327710193
Martinek Ladislav technická správa majetku
Moravčíková Zuzana , Ing. vedoucí majetkového oddělení 327710183
Morawski Ota , Ing. správa sportovišť, Spolkového a Dačického domu 327710198
Patáková Petra převody majetku, zřizování VB 327710181
Pekařová Miroslava pokladna, platební poukazy 327710177
Procházka Pavel veřejné zakázky, technická správa majetku 327710189
Saláková Jindra evidence plateb 327710178
Šorčíková Alena , Mgr. Bc. vedoucí odboru 327710175
Tvrdíková Eva , Ing. rozpočet, financování, inventarizace 327710171
Vavák Michal , Ing. Manažer haly Klimeška
Vrubel Zdeněk Správce haly Klimeška
Zvolánek Miroslav správce sokolovny v Malíně