Veřejnoprávní smlouvy

Vyvěšeno dne Vyvěšeno do dne Oznámení Popis
20.06.2018 05.07.2018 pdf 669/18
o poskytnuní příspěvku příjemci - Římskokatolická farnost arciděkanství Kutná Hora