Veřejné vyhlášky - archiv

Vyvěšeno dne Vyvěšeno do dne Oznámení Popis
04.07.2017 20.07.2017 pdf 767/17
uložení písemnosti - Roman Hertl
04.07.2017 20.07.2017 pdf 766/17
uložení písemnosti - Kamila Tejkalová
04.07.2017 20.07.2017 pdf 765/17
uložení písemnosti - Jiří Kvasnička
04.07.2017 20.07.2017 pdf 764/17
zahájení řízení - vodovod - napojení obce Onomyšl
04.07.2017 20.07.2017 pdf 762/17
návrh stanovení místní úpravy provozu - k.ú.Rataje nad Sázavou
04.07.2017 20.07.2017 pdf 761/17
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul.Višňová, Na Vyhlídce,...
03.07.2017 19.07.2017 pdf 757/17
územní rozhodnutí č.988 - stavba kabelového vedení NN - Suchdol
30.06.2017 17.07.2017 pdf 755/17
stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I.třídy ul.Masarykova, KH
30.06.2017 17.07.2017 pdf 754/17
stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/2 - ul.Masarykova, ul.Vítězná, KH
30.06.2017 17.07.2017 pdf 752/17
omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu - obec Podveky
30.06.2017 17.07.2017 pdf 751/17
omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu - obec Pertoltice
30.06.2017 17.07.2017 pdf 750/17
omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu - Městys Rataje nad Sázavou
30.06.2017 17.07.2017 pdf 749/17
omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Zbraslavice
30.06.2017 17.07.2017 pdf 747/17
vydání Změny č.3 Územního plánu obce Zbizuby
30.06.2017 17.07.2017 pdf 744/17
zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání _ vodovod Kácov
29.06.2017 17.07.2017 pdf 742/17
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - \"rekonstrukce polní cesty Herpuš\"
29.06.2017 17.07.2017 pdf 741/17
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - obec Rašovice
29.06.2017 17.07.2017 pdf 740/17
návrh stanovení místní úpravy provozu - ul.Puškinská, KH
29.06.2017 17.07.2017 pdf 739/17
návrh stanovení místní úpravy provzu - obec Kácov
29.06.2017 17.07.2017 pdf 738/17
stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci - ul.Prachňanská, Jeneweinova,....
1 2 3 4 5 6 10 20 30      ››