V Mišpulkách a parkoviště Na Valech - úplná uzavírka místní komunikace a parkoviště

ulice V Mišpulkách a parkoviště Na Valech - úplná uzavírka místní komunikace a parkoviště

Termín uzavírky : 

od 15.10.2016 do 30.10.2016 - místní komunikace V Mišpuklách 

od 15.10.2016 do 14.11.2016 - parkoviště Na Valech

Důvod : pokládka nového asfaltového povrchu na silnici č. I/2  

Objízdná trasa :  není stanovena, na parkovišti Na Valech nebude možno parkovat