Úplná uzavírka silnice III/3377 : ulice Táborská a Kremnická

Silnice č. III/3377 :        Táborská a Kremnická v  Kutné Hoře  

Uzavřený úsek  :          silnice III/3377 v úseku od napojení ulice Za Barborou po ulici Na Podskalí.

Rozsah uzavírky :        úplná

Termín uzavírky :         od  1.7.2017   do  31.8.2017

Důvod :                         Oprava povrchu vozovky silnice III/3377 po provedených stavebních pracech na silnici a opěrné zdi.

Objížďka :                   

Od 1.7.2017 do 9.7.2017 - při příjezdu po silnici I/2 (od Prahy) na křižovatce se silnicí III/3377 pokračovat rovně po silnici I/2 (ul. Na Valech, Československých legionářů, Štefánikova, Masarykova) na okružní křižovatku silnic I/2, II/126 a III/03322, zde odbočit prvním výjezdem a pokračovat po silnici II/126 na křižovatku se silnicí III/33714, zde odbočit vpravo a pokračovat na křižovatku se silnicí III/3377 v Poličanech, objížďka je obousměrná

 Od 10.7.2017 do 8.8.2017 - při přjezdu po silnici I/2 (od Prahy) na křižovatce se silnicí III/3377 pokračovat rovně po silnici I/2 (ul. Na Valech, Československých legionářů, Štefánikova, Benešova) na okružní křižovatku silnic I/2, II/126 a III/03322, zde odbočit prvním výjezdem a pokračovat po silnici II/126 na křižovatku se silnicí III/33714, zde odbočit vpravo a pokračovat na křižovatku se silnicí III/3377 v Poličanech, objížďka je obousměrná, pouze ze směru od Pardubic ul. Masarykova od křižovatky s ul. Benešova po křižovatku s ul. Šefánikova je uzavřena – DIO bude zkoordinováno s uzavírkou sil. I/2 (ul. Masarykova a Vítězná v Kutné Hoře)

 Od 9.8.2017 do 31.8.2017 - při přijezdu po silnici I/2 (od Prahy) na křižovatce se silnicí III/3377 pokračovat rovně po silnici I/2 (ul. Na Valech, Československých legionářů, Štefánikova), dále po silnici III/03321 Čáslavská na okružní křižovatku silnic II/126, III/03321, zde odbočit prvním výjezdem a pokračovat po silnici II/126 na křižovatku se silnicí III/33714, zde odbočit vpravo a pokračovat na křižovatku se silnicí III/3377 v Poličanech, objížďka je obousměrná – DIO bude zkoordinováno s uzavírkou sil. I/2 (ul. Masarykova a Vítězná v Kutné Hoře)

Veřejná autobusová doprava :

V uzavřeném úseku je dopravní obslužnost zajišťována přiměstskými linkami č. 240015 a 240023. Po dobu uzavírky se neobsluhují zastávky „K.Hora,Centrum“,  „K.Hora,Dům dětí a mládeže“, „K.Hora,Na vrchlici“ a zastávka „K.Hora,Poličany“ (platí pro linku 240023). Objízdná trasa pro bus obousměrně: sil. II/126 – sil. III/03321 ul. Čáslavská – ul. Štefánikova – sil. I/2 – MK ul. Benešova – ul. Waldhauserova – autobusové nádraží.