Uzavírka místní komunikace Na Rudě a VPÚ komunikace k čp. 790 a 791

Uzavírka místní komunikace Na Rudě od  křižovatky se silnicí č. III/3377 ul. Táborská a uzavírka veřejně přístupné účelové komunikace vedoucí k čp.790 a k čp.791 v Kutné Hoře části Žižkov.

1.  Uzavřený úsek  :  místní komunikace Na Rudě od  křižovatky se silnicí č. III/3377 ul. Táborská a veřejně přístupné účelové komunikace vedoucí k čp.790 a k čp.791 v Kutné Hoře části Žižkov .

2.  Rozsah uzavírky  :   úplná

3.  Termín uzavírky   :   od 29.03.2018  do  30.04.2018

4.  Objížďka :                 není stanovena

5.  Duvod :                     výstavba vodovodního řadu