Ustanovení rybářské stráže

  1. Identifikační číslo
  2. Kód
  3. Pojmenování (název) životní situace
    Ustanovení rybářské stráže.
  4. Základní informace k životní situaci
    Uživatel rybářského revíru je povinen navrhnou rybářskou stráž.
  5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
    Uživatel rybářského revíru.
  6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
    Podání žádosti o ustanovení rybářské stráže.
  7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
    Písemně na formuláři s uvedením veškerých náležitostí. Formulář lze získat také na odboru životního prostředí Městského úřadu Kutná Hora.
  8. Na které instituci životní situaci řešit
    Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí.
  9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
    Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, příslušný podle trvalého bydliště navrhované osoby.
  10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
    Žádost o ustanovení rybářské stráže, platný občanský průkaz, 2x foto, potvrzení o zdravotní způsobilosti, osvědčení o vykonané zkoušce.
  11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
    Formulář lze získat na odboru životního prostředí Městského úřadu Kutná Hora.
  12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
    Bez poplatku.
  13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
    Do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů.
  14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
    Nejsou.
  15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
    Složení slibu, čestné prohlášení a výpis z evidence rejstříku trestů, který bude vyhotoven beplatně.
  16. Elektronická služba, kterou lze využít
    Nelze.
  17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
    Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství, vyhláška č. 197/2004 Sb.
  18. Jaké jsou související předpisy
    Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.
  19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
    V případě odmítnutí ustanovení rybářské stráže (obdržíte písemně) se lze odvolat ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 00 Praha 5 - Smíchov, odbor životního prostředí a zemědělství.
  20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
    Nejsou.
  21. Nejčastější dotazy
    Nejsou.
  22. Další informace
    Nejsou.
  23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
    Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 00 Praha 5, telefon: 257280346, Ministerstvo zemědělství ČR Těšnov 17, 117 05 Praha 1, odbor rybářství, myslivosti a včelařství, tel. 221812313, 221812390
  24. Související životní situace a návody, jak je řešit
    Nejsou.
  25. Za správnost popisu odpovídá útvar
    Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody
  26. Kontaktní osoba
    Bc. Zdena Tvrdíková tel. 327 710 272, mail tvrdikova@mu_kutnahora_cz, Ing. Adéla Jiránková
    tel. 327 710 275, mail jirankova@mu_kutnahora_cz
  27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
    29.6.2015
  28. Popis byl naposledy aktualizován
    29.6.2015
  29. Datum konce platnosti popisu
  30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
    Bc. Zdena Tvrdíková tel. 327 710 272, Ing. Adéla Jiránková tel. 327 710 275