Úřední hodiny Odboru dopravy a silničního hospodářství

Pracoviště odboru dopravy a silničního hospodářství :   ( mimo přepážkových pracovišť registru vozidel a registru řidičů ) 

Pondělí  07.30 11.30 12.30  16.30
Úterý     07.30 – 11.30  12.00 – 14.30
Středa   07.30 – 11.30  12.30 16.30
Čtvrtek  07.30 – 11.30  12.00 – 14.30
Pátek    07.30 – 11.30  12.00 14.00

Přepážková pracoviště registru vozidel a registru řidičů  :

Pondělí  07.30 – 16.30
Úterý     07.30 – 14.30
Středa   07.30 – 16.30
Čtvrtek  07.30 – 14.30
 

Poslední klient bude obsloužen 30 min. před koncem úředních hodin.
Na registr vozidel a registr řidičů se lze objednat na
stránkách :   http://www.kutnahora.cz/rezervacni-system