Úřední deska

Vyvěšeno dne Vyvěšeno do dne Oznámení Popis
22.09.2017 09.10.2017 pdf 1046/17
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Kácov
22.09.2017 09.10.2017 pdf 1045/17
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - bezejmenné místní komunikace v KH části Kaňk
22.09.2017 01.03.2018 pdf 1044/17
pronájem nebyt.prostorů - I. patro budovy č.p.378, ul. U Beránky, KH - Malín
22.09.2017 13.10.2017 pdf 1043/17
výpůjčka nebyt.prostorů - Palackého nám., č.p.377, KH - I. a II. patro budovy
22.09.2017 13.10.2017 pdf 1042/17
výpůjčka nebytových prostorů - Šultysova ul., č.p.154, KH - kancelář 7, 8 a 9 v I. patře budovy
22.09.2017 09.10.2017 pdf 1041/17
poskytnutí příspěvku v rámci státní finanční podpory v Programu regenerace MPR a MPZ v r.2017 - Loudovi
22.09.2017 09.10.2017 pdf 1040/17
poskytnutí příspěvku v rámci státní finanční podpory v Programu regenerace MPR a MPZ v r.2017 - Navrátilovi
21.09.2017 02.10.2017 pdf 1034/17
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - svolání prvního zasedání okrskové volební komise
21.09.2017 09.10.2017 pdf 1039/17
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - bezejmenná komunikace na Kaňku
21.09.2017 09.10.2017 pdf 1038/17
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - ul.Vojtěšská a přilehlé místní komunikace
21.09.2017 03.10.2017 pdf 1037/17
korespondence občanů, kteří mají přidělenou úřední adresu - Havlíčkovo náměstí 552/1, KH
21.09.2017 09.10.2017 pdf 1036/17
návrh na povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře - dlužník: J.Škopek
20.09.2017 10.10.2017 pdf 1035/17
výpůjčka částí pozemku p.č.3840/1 v k.ú.KH
20.09.2017 06.10.2017 pdf 1033/17
zahájení územního řízení - přeložka silnice I/38 Malín - kuchyňka
20.09.2017 06.10.2017 pdf 1032/17
rozhodnutí - stavební povolení - Zbraslavice - kanalizace
20.09.2017 05.10.2017 pdf 1031/17
korespondence občanů, kteří mají přidělenou úřední adresu - Havlíčkovo náměstí 552/1, KH
20.09.2017 27.10.2017 pdf 1030/17
nemovitosti v k.ú.Uhl.Janovice - povinní: TOMI, spol. s r.o., M.Macháček
20.09.2017 03.11.2017 pdf 1029/17
spoluvlastnický podíl na nemovitostech - povinný: V.Procházka
20.09.2017 01.11.2017 pdf 1028/17
podíl na nemovitostech v obci Třebešice - povinný: M.Zpěváček
20.09.2017 06.10.2017 pdf 1027/17
insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení - dlužník: F.Urválek
1 2 3 4 5 6      ››