Úřední deska

Vyvěšeno dne Vyvěšeno do dne Oznámení Popis
17.02.2017 06.03.2017 pdf 182/17
dočasný zákaz zastavení a přechodná úprava provozu - místní komunikace v KH
17.02.2017 06.03.2017 pdf 181/17
Opatření obecné povahy - vodárenská nádrž Vrchlice
17.02.2017 08.03.2017 pdf 180/17
nabídka pracovní pozice - referent dopravy na úseku správních činností
17.02.2017 06.03.2017 pdf 179/17
Opatření obecné povahy - Obec Rašovice
17.02.2017 04.03.2017 pdf 178/17
korespondence občanů, kteří mají přidělenou úřední adresu - Havlíčkovo náměstí 552/1, KH
16.02.2017 06.03.2017 pdf 177/17
stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci - ul.Na Obci v Kutné Hoře
16.02.2017 23.03.2017 pdf 176/17
movitý majetek - povinný: J.Fejfar
16.02.2017 06.03.2017 pdf 175/17
pronájem objektu - stavědlo č.1 v žst.Kutná Hora město
16.02.2017 06.03.2017 pdf 174/17
poskytnutí dotace - Willem Versteeg
16.02.2017 06.03.2017 pdf 173/17
stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci - ul.K Malínskému mostu
16.02.2017 06.03.2017 pdf 172/17
korespondence občanů, kteří mají přidělenou úřední adresu - Havlíčkovo náměstí 552/1, KH
16.02.2017 06.03.2017 pdf 171/17
zahájení stavebního řízení - Polní cesta C 1 v k.ú.Jakub
16.02.2017 06.03.2017 pdf 170/17
přechodná úprava provozu na místní komunikaci - ul.Starosedlecká
16.02.2017 03.03.2017 pdf 169/17
korespondence občanů, kteří mají přidělenou úřední adresu - Havlíčkovo náměstí 552/1, KH
16.02.2017 06.03.2017 pdf 168/17
stanovení přechodné úpravy provozu a pozemních komunikacích - úprava provozu na silnicích III/003321 a III/33818 v obci Církvice
15.02.2017 28.03.2017 pdf 167/17
oznámení konání dražebního roku (movitosi) proti povinnému - Re Engineering CZ, s.r.o a Eduard Král, 1952
14.02.2017 02.03.2017 pdf 166/17
přechodná úprava provozu na místní komunikaci - Benešova ul. před č.p. 614, KH
14.02.2017 02.03.2017 pdf 163/17
insolvenční návrh dlužníků - Michal Štefančik, 1979 a Petra Štefančiková, 1980
14.02.2017 02.03.2017 pdf 162/17
insolvenční návrh dlužníka - Michal Karban, 1972
14.02.2017 02.03.2017 pdf 165/17
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - novostavba pilíře REKO RS KH, U Lorce
1 2 3 4 5 6      ››