Úřední deska

Vyvěšeno dne Vyvěšeno do dne Oznámení Popis
26.06.2017 12.07.2017 pdf 723/17
poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutná Hora na rok 2017 - Římskokatolická farnost, Arciděkanství Kutná Hora
26.06.2017 12.07.2017 pdf 722/17
poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutná Hora na rok 2017 - Římskokatolická farnost, Arciděkanství Kutná Hora
26.06.2017 12.07.2017 pdf 721/17
přechodná úprava provozu na silnici č. III/3377 v ul. Táborská a ul. Kremnická v KH
26.06.2017 11.07.2017 pdf 720/17
korespondence občanů, kteří mají přidělenou úřední adresu - Havlíčkovo náměstí 552/1, KH
23.06.2017 11.08.2017 pdf 718/17
opakovaní el. dražebního jednání - dražba proti povinnému: Jan Svědík, 1951
23.06.2017 10.07.2017 pdf 717/17
vzetí na vědomí splnění oddlužení - Milena Kubínová, 1980
23.06.2017 10.07.2017 pdf 719/17
přechodná úprava provozu na MK Městské sady 456/6, Kutná Hora
23.06.2017 10.07.2017 pdf 716/17
stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení část Sedlec (24.8. - 7.9.2017)
23.06.2017 10.07.2017 pdf 715/17
stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení část Sedlec (9.8. - 23.8.2017)
22.06.2017 31.12.2017 pdf 714/17
vyhlášení dotačního programu - Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kutná Hora na sociální účely pro roky 2018 -2020
22.06.2017 10.07.2017 pdf 713/17
stanovení přechodné úpravy provozu na MK Havlíčkově nám. u čp. 552, KH
22.06.2017 10.07.2017 pdf 712/17
stanovení přechodné úpravy provozu na MK v k.ú. Neškaredice
22.06.2017 10.07.2017 pdf 711/17
stanovení přechodné úpravy provozu na MK - zákaz zastavení na MK v ul. U Nadjezdu, Na Chmelnici, Starosedlecká  a Čechova
22.06.2017 10.07.2017 pdf 710/17
stanovení přechodné úpravy provozu na MK - zákaz zastavení na parkovišti vedle divadla,..
22.06.2017 10.07.2017 pdf 709/17
vyhláška o insolvenčnímu návrhu dlužníka: František Urválek, 1994
22.06.2017 07.09.2017 pdf 708/17
nařízení dalšího el. dražebního jednání - dražba proti povinnému: Olga Větrovcová, 1978
22.06.2017 10.07.2017 pdf 707/17
Exekuční příkaz proti povinnému - Zbyněk Škornička, 1972
22.06.2017 10.07.2017 pdf 706/17
korespondence občanů, kteří mají přidělenou úřední adresu - Havlíčkovo náměstí 552/1, KH          
21.06.2017 07.07.2017 pdf 705/17
insolvenční návrh dlužníka - Agrone Trading, s.r.o. Čáslav
21.06.2017 07.07.2017 pdf 704/17
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Křesetice
1 2 3 4 5      ››