Úřední deska

Vyvěšeno dne Vyvěšeno do dne Oznámení Popis
24.04.2017 22.06.2017 pdf 467/17
prodej nemovitého majetku - č.p.285, Kutná Hora - Vnitřní město
24.04.2017 22.06.2017 pdf 466/17
prodej nemovitého majetku - č.p.217, Kutná Hora - Vnitřní město
24.04.2017 01.06.2017 pdf 465/17
nemovitosti v k.ú.Bláto - povinný: V.Procházka
24.04.2017 10.05.2017 pdf 464/17
přechodná úprava provozu na místní komunikaci - ul.Opletalova, KH
24.04.2017 17.05.2017 pdf 463/17
přerušení dodávky elektřiny - Neškaredice
24.04.2017 10.05.2017 pdf 462/17
korespondence občanů, kteří mají přidělenou úřední adresu - Havlíčkovo náměstí 552/1, KH
24.04.2017 10.05.2017 pdf 461/17
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Zruč nad Sázavou
24.04.2017 10.05.2017 pdf 460/17
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnice II. a III. třídy,.... územ.obvod Kutná Hora
24.04.2017 10.05.2017 pdf 459/17
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul.Starokolínská,...... KH - Malín
24.04.2017 25.05.2017 pdf 458/17
návrh zadání Územního plánu Rašovice
21.04.2017 31.12.2017 pdf 457/17
VHS Vrchlice-Maleč a.s. - novinky ve vyúčtování, odečtech a smlouvách od roku 2017
21.04.2017 06.05.2017 pdf 456/17
korespondence občanů, kteří mají přidělenou úřední adresu - Havlíčkovo náměstí 552/1, KH
21.04.2017 08.05.2017 pdf 455/17
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - obec Korotice
21.04.2017 10.05.2017 pdf 454/17
přerušení dodávky elektřiny - Neškaredice
20.04.2017 05.05.2017 pdf 453/17
korespondence občanů, kteří mají přidělenou úřední adresu - Havlíčkovo náměstí 552/1, KH
20.04.2017 12.05.2017 pdf 452/17
směna pozemků p.č.624/3 a p.č.773/2 v k.ú.Sedlec u KH
20.04.2017 11.05.2017 pdf 451/17
pronájem pozemku p.č.2448/4 v k.ú. Kutná Hora
20.04.2017 16.05.2017 pdf 450/17
propachtování části pozemků p.č.625/11 a p.č.625/13 v k.ú.Malín
20.04.2017 10.05.2017 pdf 449/17
propachtování části pozemku p.č.3989/2 v k.ú.KH
20.04.2017 30.05.2017 pdf 448/17
pronájem prostor sloužících podnikání - Šultysova ul., č.p.167, KH
1 2 3 4 5 6      ››