Úřední deska

Vyvěšeno dne Vyvěšeno do dne Oznámení Popis
21.06.2018 06.07.2018 pdf 678/18
závěr ZŘ k \"Územní energetické koncepci Středočeského kraje
21.06.2018 01.08.2018 pdf 677/18
pracovní pozice -referent společné státní správy a samosprávy MěÚ Kutná Hora 2018
21.06.2018 06.07.2018 pdf 676/18
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - v ul. Potoční, Kutná Hora
21.06.2018 06.07.2018 pdf 675/18
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - v obci Chmeliště
21.06.2018 06.07.2018 pdf 674/18
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - v obci Opatovice II.
21.06.2018 10.07.2018 pdf 673/18
korespondence občanů, kteří mají přidělenou úřední adresu - Havlíčkovo náměstí 552/1, KH
21.06.2018 06.07.2018 pdf 672/18
Obecně závazná vyhláška Města Kutná Hora č. 4/2018, o změně OZV č. 02/2018, o nočním klidu
21.06.2018 06.07.2018 pdf 671/18
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - v obci Onomyšl
20.06.2018 05.07.2018 pdf 670/18
korespondence občanů, kteří mají přidělenou úřední adresu - Havlíčkovo náměstí 552/1, KH
20.06.2018 05.07.2018 pdf 669/18
o poskytnuní příspěvku příjemci - Římskokatolická farnost arciděkanství Kutná Hora
20.06.2018 05.07.2018 pdf 668/18
insolvenční řízení, povinný - Roman Schejbal
20.06.2018 14.08.2018 pdf 667/18
nemovitý majetek, povinný - Petr Zeman
18.06.2018 04.07.2018 pdf 666/18
stavební povolení pro stavbu - kanalizace  ČOV Borová - Útěšenovice
18.06.2018 04.07.2018 pdf 665/18
korespondence občanů, kteří mají přidělenou úřední adresu - Havlíčkovo náměstí 552/1, KH
18.06.2018 04.07.2018 pdf 664/18
stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci - ul. 1. máje v Uhlířských Janovicích
18.06.2018 16.07.2018 pdf 663/18
pracovní pozice -referent dopravy na úseku správních činností, Odbor dopravy a silničního hospodářství, MěÚ Kutná Hora
18.06.2018 04.07.2018 pdf 662/18
zrušení exekučního příkazu, povinný - Josef Tříška
15.06.2018 03.07.2018 pdf 661/18
pronajmout nebytové prostory -ul. Pobřežní č.p. 194, Kutná Hora - místnost č. 19 a 20
15.06.2018 03.07.2018 pdf 660/18
pronajmout nebytové prostory -ul. Pobřežní č.p. 194, Kutná Hora - místnost č. 23
15.06.2018 03.07.2018 pdf 659/18
pronajmout nebytové prostory -ul. Pobřežní č.p. 194, Kutná Hora - místnost č. 12
1 2 3 4 5      ››