Úřední deska

Vyvěšeno dne Vyvěšeno do dne Oznámení Popis
28.06.2017 03.08.2017 pdf 736/17
pronájem bytu - ul.Benešova č.p.648, KH
28.06.2017 03.08.2017 pdf 735/17
pronájem bytu - ul.Masarykova č.p.343, KH
28.06.2017 03.08.2017 pdf 734/17
pronájem bytu- ul.Barborská č.p.34, KH
28.06.2017 15.08.2017 pdf 733/17
pronájem pozemku p.č.2470/2 v k.ú.KH
28.06.2017 10.08.2017 pdf 732/17
pronájem části pozemku p.č.1073 v k.ú.KH
28.06.2017 14.07.2017 pdf 731/17
zahájení řízení - \"vodovod Vlastějovice - I. etapa\"
28.06.2017 31.07.2017 pdf 730/17
návrh změny č.8 územního plánu obce Kácov
28.06.2017 14.07.2017 pdf 729/17
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - obec Sudějov
28.06.2017 14.07.2017 pdf 728/17
návrh stanovení místní úpravy provozu - ul.Masarykova, KH
28.06.2017 13.07.2017 pdf 727/17
korespondence občanů, kteří mají přidělenou úřední adresu - Havlíčkovo náměstí 552/1, KH
28.06.2017 14.07.2017 pdf 726/17
zahájení územního a stavebního řízení - ul.Na Náměti v KH
27.06.2017 18.07.2017 pdf 725/17
přerušení dodávky elektřiny - Kutná Hora - Malín
27.06.2017 12.07.2017 pdf 724/17
korespondence občanů, kteří mají přidělenou úřední adresu - Havlíčkovo náměstí 552/1, KH
26.06.2017 12.07.2017 pdf 723/17
poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutná Hora na rok 2017 - Římskokatolická farnost, Arciděkanství Kutná Hora
26.06.2017 12.07.2017 pdf 722/17
poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutná Hora na rok 2017 - Římskokatolická farnost, Arciděkanství Kutná Hora
26.06.2017 12.07.2017 pdf 721/17
přechodná úprava provozu na silnici č. III/3377 v ul. Táborská a ul. Kremnická v KH
26.06.2017 11.07.2017 pdf 720/17
korespondence občanů, kteří mají přidělenou úřední adresu - Havlíčkovo náměstí 552/1, KH
23.06.2017 11.08.2017 pdf 718/17
opakovaní el. dražebního jednání - dražba proti povinnému: Jan Svědík, 1951
23.06.2017 10.07.2017 pdf 717/17
vzetí na vědomí splnění oddlužení - Milena Kubínová, 1980
23.06.2017 10.07.2017 pdf 719/17
přechodná úprava provozu na MK Městské sady 456/6, Kutná Hora
1 2 3 4 5      ››