Úplná uzavírka místní komunikace ulice Česká v Kutné Hoře

1. Uzavřený úsek :       místní komunikace ulice Česká v Kutné Hoře od křižovatky se silnicí I/2 po křižovatku na Václavské náměstí (ve třech etapách).

2. Délka uzavírky :                   cca 400 m

3. Doba trvání uzavírky je stanovena v termínu   :     od 14.8.2017 do 20.11.2017

I. etapa od 14.8.2017 do 18.9.2017   (od Václavského náměstí po dům č.p. 243, cca 130 m);

II. etapa od 18.9.2017 do 16.10.2017 (od domu čp. 243 po křižovatku s ul. Bartolomějská, cca 150 m);

III. etapa od 16.10.2017 do 20.11.2017   (od křižovatky s ul. Bartolomějská po křižovatku se silnicí č. I/2, cca 120 m).

4. Trasy objížďky : 

I. + II. etapa – od křižovatky se silnicí č. I/2 ulicí Česká, pokračovat ulicí Bartolomějská a dále po místní komunikaci ulice Radnická na Václavské náměstí

III. etapa – po silnici I/2 ul. Na Valech, odbočit do ulice Kremnická, dále pokračovat po místní komunikaci ulice Husova, Bartolomějská, přes Pirknerovo nám. do ulice Česká.

5. Důvod :   Oprava povrchu komunikace - zádlažba