Úplná uzavírka místní komunikace ulice Fučíkova

1. Uzavřený úsek: místní komunikace ulice Fučíkova - začátek uzavřeného úseku je cca od domu č.p. 611 v ulici Fučíkova po křižovatku s ulicí Kudrnova.

Uzavírka ulice Fučíkova nutně vyvolá uzavírku křižovatek ulic : 1) Kotkova, Buzulucká, Kvapilova a Fučíkova, 2) křižovatky ulic Dukelská a Fučíkova, 3)  křižovatky ulic Havlenova a Fučíkova.

2. Délka uzavírky : cca 350 m

3. Délka objížďky: objízdná trasa není stanovena

4. Doba trvání uzavírky je stanovena v termínu :  od 8.8.2017 do 11.9.2017

1. etapa od 8.8.2017 do 15.8.2017

(cca od domu č.p. 611, včetně křižovatky ul. Kvapilova, Buzulucká, Kotkova, Fučíkova);

2. etapa od 16.8.2017 do 28.8.2017

(od křižovatky ul. Kvapilova, Buzulucká, Kotkova, Fučíkova včetně křižovatky ul. Dukelská a Fučíkova);

3. etapa od 29.8.2017 do 11.9.2017

(včetně křižovatky ul. Havlenova a Fučíkova po křižovatku s ul. Kudrnova).

5. Důvod :      výkopové práce v komunikaci z důvodu stavebních prací na obnově kanalizace

6. Změna dopravní obslužnosti :

Dopravní obslužnost: v daném úseku je zajišťována městskými linkami č. 245001 a č. 245007, po dobu uzavírky se zastávka „Kutná Hora, nem.“ přesouvá do ulice Vojtěšská. Objízdná trasa je vedena ulicí Vojtěšská a ulicí Purkyňova. V těchto ulicích bude zajištěn bezpečný průjezd autobusům vhodným dopravním značením - zákaz zastavení. Žadatel o uzavírku zajistí náhradní označník do ul. Vojtěšská a oznámení na zastávky.