Úplná uzavírka silnice č. III/33355 ul. Prachňanská v Kutné Hoře

1. Uzavřený úsek : silnice III/33355 ul. Prachňanská, v prostoru křižovatky s ul. Braunova a Seifertovy sady.

2. Délka uzavírky : prostor křižovatky.

3. Délka objížďky: není stanovena objízdná trasa

4. Doba trvání uzavírky :     od 30.8.2017 do 7.9.2017

5. Dopravní obslužnost : uzavírkou křižovatky bude dotčena dopravní obslužnost, která je zajišťována příměstskou linkou č. 240016 Kutná Hora - Kolín. Po dobu uzavírky se zastávka „K.Hora,u mlékárny“ přesouvá do ul. Gruntecká.

6. Důvod : stavební práce – obnova vodovodu