Úplná uzavírka silnice č. III/03321 v Kutné Hoře v prostoru křižovatky U Podlipných

úplná uzavírku silnice č. III/03321 ul. Štefánikova v Kutné Hoře :

Uzavřený úsek :  silnice č.III/3321 ul. Štefánikova těsně před křižovatkou s ul. Masarykova ( bude uzavřena celá světelná křižovatka U Podlipných z důvodu rekostrukce vodovodu a kanalizace v prostoru křižovatky ).

Termín :      od 01.04.2017 do 13.04.2017

Důvod :      provádění stavebních prací - rekonstrukce vodovodu a kanalizace v části křižovatky ulice Masarykova a ulice Štefánikova

Objízdná trasa  :  je stanovena ze silnice č.I/2 ulice Masarykova po místní komunikaci ulice Benešova, dále pokračovat po silnici č. I/2 ul. Masarykova k okružní křižovatce městské části Kutné Hory – Sedlec ( u Alberta ), z okružní křižovatky pokračovat po silnici č. II/126 ulicí Hrnčířská na Karlov. Objízdná trasa je obousměrná.

Dopravní obslužnost  : uzavírkou křižovatky bude dotčena dopravní obslužnost ve 2 směrech :

a) směr z ul. Štefánikova do ul. Čáslavská : obslužnost je zajišťována příměstskými linkami
č. 240012, 240018, 240019, 240020, 240023, 240024 a městskou linkou č. 245004. Po celou dobu uzavírky se nebudou obsluhovat zastávky „Kutná Hora,Karlov “ a „Kutná Hora,žel.st.“. Náhradní zastávkou pro „Kutná Hora,Karlov“ bude zastávka “Kutná Hora,Karlov,ČSAD“ na znamení.

b) směr z ul. Štefánikova do ul. Masarykova : obslužnost je zajišťována příměstskými linkami
č. 240013, 240016, 240017, 240020, 240022, 240052 a městskými linkami č. 245001, 245002, 245003, 245007. Zastávka „Kutná Hora,u divadla“ se přesunuje do ulice Školní.