Úplná uzavírka místní komunikace Barborská a parkoviště Na Valech

Místní komunikace:                 ulice Barborská, parkoviště Na Valech   

Uzavřený úsek:                         ulice Barborská od křižovatky s ulicí Smíškova 

                                                   a parkoviště Na Valech - od vjezdu k výjezdu na  silnici I/2

V termínu:                                 dne 22.10.2017  

Rozsah uzavírky:                     úplná

Objížďka:                                  není stanovena                         

Důvod :                                     filmování a umístění nezbytně nutné techniky pro filmování