Úplná uzavírka místních komunikací Havlíčkova a Vrchlického

Uzavřený úsek :           Úplná uzavírka místních komunikací Havlíčkova a Vrchlického v Sedlci ( v prostoru křižovatky )

Termín uzavírky:         ode dne 21.8.2017 do dne 11.9.2017

Objízdná trasa  :          není stanovena

Důvod :                        provádění stavebních prací - rekonstrukce kanalizace a napojení vodovodu