Česká - úplná uzavírka místní komunikace

ulice Česká - úplná uzavírka místní komunikace od křižovatky se silnicí č.I/2 po křižovatku s místní komunikaci vedoucí na Pirknerovo náměstí  

Termín uzavírky : od 23.8.2016  do  7.10.2016

Důvod : výkopové práce - rekonstrukce kanalizace

Objízdná trasa : je vedena po přilehlých místních komunikacích