Úplná uzavírka místní komunikace Na Náměti - v prostoru křižovatky U Podlipných

Místní komunikace :   Na Náměti v Kutné Hoře, části  Vnitřní město

Uzavřený úsek : místní komunikace  Na Náměti a to v prostoru křižovatky s ulicí Štefánikova a ulicí Masarykova ( světelná křižovatka U Podlipných ) 

Rozsah uzavírky : úplná

Termín uzavírky : ode dne  1.4.2017   do dne  13.4.2017

Objížďka :  není stanovena

Důvod :  rekonstrukce vodovodu v křižovatce