Úplná a částečná uzavírka místní komunikace - Lidická a U Nadjezdu

Místní komunikace   :      Lidická, U Nadjezdu v Kutné Hoře části Sedlec

Uzavřený úsek  :   1)  úplná  -  místní komunikace Lidická  ( od silnice I/2 Vítězná v délce cca 40 , vjezd do ulice Lidičká možný pouze z ulice Sadová )

                                2) částečná  -  místní komunikace U Nadjezdu  ( silniční provoz bude řízen samafory )

Termín uzavírky :    od 10.5.2017 do 15.5.2017                  

                                  od 25.5.2017 do 30.5.2017  

Objížďka :   není stanovena

Důvod :   rekonstrukce vodovodního řadu