Úplná uzavírka místní komunikace - Kamenná stezka a částečná uzavírka ulice Školní

Z důvodu rekonstrukce plynovodu v silnici č.I/2 (ulice Masarykova) bude na výjezdu do této silnice uzavřena ulice Kamenná stezka ( stane se neprůjezdnou ) a bude úplně uzavřeno nové parkovičtě u divadla J.K.Tyla. Dále bude částečně uzavřena ulice Školní - silniční provoz zde bude řízen semafory.

Termín uzavírky:         od 18.4.2017 do 5.5.2017 

Délka objížďky:           objízdná trasa je stanovena po silnici č. I/2 ul.Štefánikova, dále po místních komunikacích ul. Benešova a přilehlých místních komunikacích, objízdná trasa je obousměrná

Důvod : rekonstrukce plynového řadu v silnici č.I/2 - Masarykova