Úplná uzavírka místních komunikací : Za Barborou, Kvapilova, Zelená hora

Uzavřený úsek :           Úplná uzavírka místních komunikací : Za Barborou, Kvapilova, Zelená hora v Kutné Hoře v dotyku se silnicí č. III/3377 - ulice Kremnická

Termín uzavírky :         od 1.7.2017 do 31.8.2017 

Objízdná trasa :           není stanovena

Důvod :                        celková rekonstrukce silnice č. III/3377 v opravovaném a zajišťovaném úseku proti sesutí ( v úseku od napojení ulice Za Barborou po ulici Na Podskalí )