Úplná uzavírka místní komunikace - Hradební

Místní komunikace :    Hradební  v  Kutné Hoře  části  Vnitřní město

Uzavřený úsek  :         místní komunikace Hradební od čp.620 cca 12m v Kutné Hoře

Rozsah uzavírky :        úplná

Termín uzavírky :         od  2.5.2017   do  11.5.2017

Objížďka :                     není stanovena

Důvod :                         akce „ Nový STL plynovod + přípojka pro parc.č.1445/4, Kutná Hora, ul. Hradební“