Úplná uzavírka místní komunikace - Braunova

Uzavřený úsek :           místní komunikace ul. Braunova - od křižovatky s ulicí Jeneweinova po křižovatku s ulicí Pod Valy 

Termín uzavírky:         od 6.6.2017 do 30.6.2017 

Délka objížďky:           objízdná trasa je stanovena po ulici Jeneweinova, Olivova, Pod Valy - objízdná trasa je obousměrná

Důvod :                        rekonstrukce kanalizace