úplná uzavírka místní komunikace Barákova a Braunova

Místní komunikace:   Barákova a Braunova

Uzavřený úsek a termín uzavírky:

1)      etapa  -  ode dne 28.8.2017 do dne 10.9.2017 - místní komunikace ul. Barákova od křižovatky s ul. Na Valech po křižovatku s ul. Jeneweinova

2)      etapa  - ode dne 4.9.2017 do dne 17.9.2017 - místní komunikace ul. Braunova od křižovatky s ul. Na Valech po křižovatku s ul. Jeneweinova

3)      etapa – ode dne 11.9.2017 do dne 29.9.2017- místní komunikace ul. Barákova od křižovatky s ul. Jeneweinova po křižovatku s ul. Prachňanská         

Objízdná trasa:   

a)      je stanovena po místní komunikaci ul. Jeneweinova, dále po místních komunikacích ul. Olivova, Pod Valy v Kutné Hoře části Hlouška, objízdná trasa je obousměrná pro etapu č.1) a etapu č.2);

b)     je stanovena po místní komunikaci ul. Jeneweinova, dále po místních komunikacích ul. Braunova a ul. Prachňanská v Kutné Hoře části Hlouška, objízdná trasa je obousměrná pro etapu č.3).

Důvod:    provádění rekonstrukce plynovoduv rámci stavby „ Reko MS Kutná Hora – Barákova + 1“