Svoz biopopelnic

Od 29.5.2017 bude zahájen svoz biopopelnic v části Neškaredice.

Jedná se o svoz rostlinných odpadů prostřednictvím biopopelnic. Svoz probíhá 1x za 14 dní od března do listopadu a zájemci si pro tento účel musí zakoupit speciální hnědou popelnici.

Do biopopelnice je možné ukládat pouze rostlinné odpady jako je tráva, vypleté rostliny, listy apod.

Popelnice lze zakoupit ve sběrném dvoře, kde zároveň nahlásíte adresu nového umístění nádoby. Svoz je prováděn pro občany Kutné Hory v rámci platby místního poplatku za odpady zdarma.

Svoz v roce 2017