Seznam pracovníků

Celé jméno Funkce Telefon Email
Brandejský Karel , Bc. odpady 327710263
Fridrichová Helena , Ing. vodoprávní úřad 327710261
Hoskovcová Petra , Ing. vodoprávní úřad 327710266
Jiránková Adéla , Ing. ochrana přírody, kácení dřevin, zemědělský půdní fond 327710275
Kocián Vladimír , Ing. vedoucí odboru 327710270
Kruliš Ondřej , Ing. zástupce vedoucího odboru, vedoucí vodoprávního úřadu 327710262
Kupecká Iva , Mgr. vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny 327710271
Pospíšilová Martina , Ing. vodoprávní úřad 327710265
Tichá Šárka , Ing. vodoprávní úřad 327710267
Truhlářová Lada , Ing. ochrana ovzduší, stanoviska k projektovým dokumentacím 327710264
Tvrdíková Zdena , Bc. zemědělský půdní fond, myslivost, rybářství, státní rostlinolékařská správa 327710272
Vaňhal Vladimír , Bc. lesy, myslivost 327710273
Vízner Jindřich lesy 327710274