Sběrný dvůr

Sběrný dvůr města Kutná Hora.

Nachází se v městské části Hlouška, ulice Zelenkova, v areálu bývalé mazutové kotelny.
Občané města Kutná Hora zde mohou odkládat komunální odpady, objemný a stavební
odpad, rostlinný odpad, nebezpečné odpady a elektrozařízení.

Pneumatiky patří do zpětného odběru organizovaného sítí prodejců, tzn. při koupi nových pneumatik Vám zdarma odeberou staré - podle § 38 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.

Sběrný dvůr provozuje společnost MVE PLUS s.r.o., Čáslav.

Provozní doba sběrného dvora v r. 2017:

úterý a čtvrtek:           9:00 – 17:00

středa  a pátek:          7:00 – 18:00

sobota:                        8:00 – 17:00

Ve dnech 23. 27. a 29. - 30. prosince a o státních svátcích bude zavřeno.

Provozní doba v roce 2016.pdf