Sběr použitého textilu

dc1a5x008_jpg310x160.jpg

Občané mohou použité oblečení a nepotřebný textil odevzdávat do oranžových kontejnerů Diakonie Broumov umístěných u kontejnerů na tříděný odpad v ulicích města:

  • Sběrný dvůr
  • Opletalova naproti Kauflandu
  • Malín - ulice Pod Hradbami
  • Žižkov - ulice Sochorova

Diakonie Broumov, sociální družstvo

Předmětem činnosti družstva - je soustavně vyvíjená obecně prospěšná činnost směřující na podporu sociální soudržnosti za účelem pracovní a sociální integrace znevýhodněných osob do společnosti s přednostním uspokojováním místních potřeb a využíváním místních zdrojů podle místa, sídla a působnosti sociálního družstva, zejména v oblasti vytváření pracovních příležitostí, sociálních služeb a zdravotní péče, vzdělávání, bydlení a trvale udržitelného rozvoje.

Diakonie Broumov přes 22 let postkytuje pomoc lidem v sociální nouzi. Trasformací z občanského sdružení na sociální družstvo se žádná sociální aktivita nezrušila, ba naopak se snažíme naši činnost zdokonalovat a poskytovat pomoc stále v širším záběru.

Pouze s Vaší trvalou pomocí jsme schopni zajistit materiální pomoc všem, kteří ji potřebují. Nadále budeme pomáhat potřebným lidem formou materiální pomoci, bydlením pro potřebné a nabídkou pracovních příležitostí pro osoby znevýhodněné na trhu práce.