Řehákova, Družstevní - úplná uzavírka místních komunikací

ulice Řehákova a ulice Družstevní - úplná uzavírka místních komunikací - od křižovatky s ulicí Masarykova

Termín uzavírky : od 10.10.2016 do 16.10.2016 

Důvod : výkopové práce v komunikaci - rekonstrukce vodovodu

Objízdná trasa :  není stanovena