Projekty připravené

STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY SEDLEC - KAŇK

kaňk.jpg

Předložená dokumentace si klade za cíl řešit stezku pro chodce a cyklisty podél silnice III/03322, která by spojovala městskou část Sedlec s městskou částí Kaňk.  

 

CYKLOSTEZKA "VRCHLICE"

vrchlice foto.jpg

Jedná se o stavbu cyklostezky spojující širší historické jádro s katedrálou v Sedlci a napojující rovněž sídliště kolem ulice Puškinské. Bude sloužit jak cyklistům, tak chodcům, pro něž jsou navíc určeny pěšiny ubíhající souběžně se stezkou. 

 

Dopravní terminál Kutná Hora město

term titul.jpg

Dne 29.3.2017 proběhla veřejná prezentace záměru dopravního terminálu Kutná Hora město. Zkrácenou  verzi prezentace i obrazovou přílohu uveřejňujeme zde: