Příspěvky v oblasti kultury, sportu a vzdělávání

DOTAČNÍ PROGRAM
Podpora sportu ve městě Kutná Hora – 1. pilíř - registrovaná mládež pro rok 2018 vyhlášený městem Kutná Hora a schválený usnesením rady města Kutná Hora č. 550/2017
Znění vyhlášeného programu :  DOTAČNÍ PROGRAM.pdf

Žádost - registrovaná mládež:   Žádost.docx

 

VÝZVA 

na podporu sportu, kultury a volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Kutná Hora pro rok 2018

Znění výzvy : VÝZVA.pdf
Žádost:          Žádost.docx