Ostašova, Zvěřinova - úplná uzavírka místních komunikací

ulice Ostašova a ulice Zvěřinova - úplná uzavírka místních komunikací - - od křižovatky s ulicí Masarykova

Termín uzavírky : od 3.10.2016 do 9.10.2016 

Důvod : výkopové práce v komunikaci - rekonstrukce vodovodu

Objízdná trasa :  není stanovena