Odtahy vozidel_1

Odtahová služba v Kutné Hoře
V roce 2008 vstoupila v platnost smlouva týkající se "Provozu odtahové služby pro zajištění nucených odtahů vozidel na území města Kutné Hory. “
Smlouva o nuceném odtahu vozidel byla uzavřena mezi městem Kutná Hora a Odtahovou službou BOSS. Předmětem této smlouvy je zajištění provozu odtahové služby pro realizaci nucených odtahů silničních motorových vozidel na území města Kutná Hora.

Odtahová služba NONSTOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odtah vozidla se nařizuje z důvodu :
a/ neoprávněné stání na vyhrazeném parkovišti, o jeho odstranění rozhoduje policista nebo strážník obecní policie; vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele.
b/ pokud vozidlo tvoří překážku provozu na pozemní komunikaci, o jeho odstranění rozhoduje policista nebo strážník obecní policie; vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele.
c/ blokového čištění komunikace a to na základě rozhodnutí příslušného silničního správního orgánu, o odstranění vozidla rozhodne vlastník komunikace. 

Odkaz k blokovému čištění ulic : 

Nařízení města Kutná Hora č. 4/2011 o stanovení maximální ceny za nucený odtah vozidel na území města Kutná Hora : 

Informace o vozidle : Při zjištění, že se vozidlo nenachází v místě, kde bylo zaparkováno, kontaktujte městskou policii (operační pracoviště) tel. +420 327 710 130 (případně linka 156), nebo kontaktujte Policii ČR na tel. čísle 158.
Adresa, kontakt - odtahová služba : firma AC BOSS, Chotouchov 1, Zásmuky 281 44, okr. Kolín. Tel. +420 603 463 552, +420 776 063 902, +420 737 114 114, mail : autocentrumboss@seznam_cz 

 

MapkaChotouchov

Mapka - trasa Chotouchov - Kutná Hora