Odtahy vozidel

   Od 1. 11. 2017 Město Kutná Hora nemá uzavřenou smlouvu na provoz odtahové služby na území Kutné Hory. V současné době je v platnosti Nařízení Města Kutná Hora č. 2/2017 o stanovení maximálních cen za odstranění vozidel na území města Kutná Hora. Na základě provedeného poptávkového řízení bude Město Kutná Hora případné odtažení vozidel řešit prostřednictvím odtahové společnosti pana Masopusta z obce Vavřinec, který předložil nejvýhodnější nabídku na odtažení vozidel.     Další odtahové služby můžou být vyzvány k odtažení vozidel pouze tehdy, pokud nepřekročí maximální cenu za odtah vozidla uvedenou v Nařízení Města Kutná Hora č. 2/2017.