Odpadové hospodářství

Aktuality

Zastupitelstvo města Kutná Hora dne 8. listopadu schválilo na svém zasedání Harmonogram svozu odpadů na rok 2017. Ke stažení: ZDE

„My třídíme nejlépe“

Středočeský kraj letos pořádá již 12. ročník soutěže „My třídíme nejlépe“. Hlavním hodnotícím kritériem je množství nasbíraného tříděného odpadu z barevných kontejnerů. Město Kutná Hora je do soutěže zapojeno a aktuálně jsme na  9. místě z dvaceti středočeských měst nad 10 tis. obyvatel.

Třídit odpad má smysl!

Občané města mohou třídit papír, plast, nápojový karton a sklo na celkem 118ti  kontejnerových stanovištích nacházejících se na území Kutné Hory. Navíc do sběrného dvora v ulici Zelenkova a do výkupny společnosti S-Firma s.r.o. v ulici Vítězná mohou odkládat kovy. Papír, plast, sklo a nápojový karton z barevných kontejnerů, putují na čáslavskou dotříďovací linku, odkud se odváží ke zpracovatelům k jejich dalšímu využití.  Z recyklovaného papíru se vyrábí např. toaletní papír, sešity nebo časopisy. Plastové obaly lze znovu využít na výrobu nových PET lahví, vázacích pásků či např. fleecového oblečení, ponožek nebo výplní do bund. Ze skla se znovu vyrobí sklenička a z nápojových katronů, tzv. tetrapaků se stane stavební deska.

Díky tomu, že občané města třídí staré a vysloužilé elektro, vznikly v roce 2016 čtyři nové zpevněné plochy pro kontejnery. Konkrétně v ulici Dolní, Koldova v Malíně, Buzulucká na Žižkově a v Městských sadech. Společnost ASEKOL a.s. na tento projekt přispěla částkou 40 000 Kč a rozšířila sběrnou síť o dalších šest červených stacionárních kontejnerů pro odložení drobného elektra. Celkem už můžeme využívat 21 červených kontejnerů Asekolu v ulicích města.

Děkujeme všem, kteří odpad třídí a zasloužili se o skvělé umístění v soutěži. Zároveň věříme, že motivace ke třídění odpadů i v  roce 2017 poroste. Tím poroste i šance na lepší umístění v dalším ročníku krajské soutěže.

Vzniknou čtyři nové zpevněné plochy kontejnerových stanovišť

72.jpg

 

Boj proti černým skládkám.

fotopast1.jpg

Město Kutná Hora investovalo finance do nákupu dvou kusů fotopastí, které budou pomáhat v boji proti černým skládkám. Každoročně platí Město Kutná Hora za likvidaci černých skládek v katastrálním území Kutné Hory okolo 50 tis. korun.

 

Proběhl velký jarní úklid v rámci akce Ukliďme Česko.

Dnem D, kdy se v nově pojmenované kampani „ Ukliďme svět, ukliďme Česko“ uklízelo opravdu v celé republice, byla sobota 16. dubna. Více o akci na www.UklidmeCesko.cz .

 


Všechny aktuality