Nový územní plán - neprojednaný návrh

uzpl_.jpg

Tento projekt  CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_001/0000003 s názvem: „ Zpracování Územního plánu Kutná Hora“ ,  je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.  Tento návrh územního plánu Kutná Hora je doposud neprojednaným a neschváleným návrhem územního plánu.  

plakatA3.jpg

plakát A3.pdf, soubor typu pdf, (73,24 kB)

Tento projekt  CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_001/0000003 s názvem: „Zpracování Územního plánu Kutná Hora“,  je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Tento návrh územního plánu Kutná Hora je doposud neprojednaným a neschváleným návrhem územního plánu.

Hlavní výkres ÚP KH 

Textová část ÚP KH