Na Valech - částečná uzavírka silnice č.I/2

částečná uzavírka silnice č. I/2 Kutná Hora -  Na Valech ve staničení km 46,000 - 46,850 po úsecích 250m  ( jedná se rovný úsek silnice u autobusové zastávky Kutná Hora,Centrum )

Termín uzavírky : od 13.10.2016 do 14.11.2016 

Důvod : oprava povrchu vozovky

Objízdná trasa :  není stanovena. Doprava bude vedena obousměrně jedním jízdním pruhem a bude řízena světelným signalizačním zařízením.

Po dobu uzavírky silnice Na Valech nebude linkami autobusové dopravy obsluhována zastávka " Kutná Hora, Centrum" !!!