Mincovní - úplná uzavírka místní komunikace

ulice Mincovní - úplná uzavírka místní komunikace Mincovní od křižovatky s ulicí Novodvorská č. I/2 po křižovatku s ulicí Starokolínská silnice č. III/3272 v Kutné Hoře části Málín 

Termín uzavírky : od 13.10.2016 do 15.12.2016 

Důvod : rekonstrukce komunikace

Objízdná trasa :  po silnici č. I/2 ulice Novodvorská, dále po silnici č. III/3272 ulice Starokolínská