MAD - městská autobusová doprava Kutná Hora

autobus.jpg

POZOR : Změna jízdního řádů linky MAD Kutná Hora č.245001 Malín - Poliklinika a zavedení nové výlukové linky č.245010 Malín - Kutná Hora,hl.nádr. s platností od 3.4.2017 !!!

Jízdní řády linek MAD Kutná Hora č. 245001 a č. 245010, které byly schváleny dopravním úřadem Městského úřadu Kutná Hora podle zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů  na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o uzavírce silnice č. I/2 v úseku Malínského mostu jsou k nahlédnutí a vytištění na níže uvedených webových stránkách. Na lince č. 245001 Malín – Poliklinika jsou od 13.3.2017 zrušeny všechny spoje, které byly vedeny přes Malínský most. Výlukový jízdní řád linky č.245010 Malín - Kutná Hora,hl.nádr. doplňuje stávající příměstskou autobusovou dopravu a je veden na záladě požadavků občanů Malína ze zastávky Malín,rest. přes Kaňk a zastávku Čechova ( kde je přestup na linku MHD č. 245001 ) na hl. nádraží ČD v Sedlci !!!! ( Mimo spojů 38 a 39 které jsou vedeny přes sídliště Šipší na aut. nádraží). Na výlukové lince č.245010 jsou cestující odbavováni za tarif městské autobusové dopravy v Kutné Hoře ( pro cestující, kteří jsou odbavováni „peněženkou“ je do 20 min. přestup na spoje MAD v Kutné Hoře zdarma ). Přestup na spoje  linky č.245001 ve směru na polikliniku a od polikliniky zpět je v zastávce Kutná Hora,Čechova. Příměstské autobusové linky jsou provozovány beze změn.

Nové jízdní řády MAD Kutná Hora k vytištění : http://www.portal.idos.cz/IDS/List.aspx?type=m

Linka č.245001 : hl. nádraží - poliklinika

http://www.portal.idos.cz/Down.aspx?f=pdf/L245001_170403_193305.pdf

Linka č.245010 : Malín - hl. nádr. 

http://www.portal.idos.cz/Down.aspx?f=pdf/L245010_170403_193306.pdf