MAD - městská autobusová doprava Kutná Hora

autobus.jpg

POZOR : Změna jízdního řádů linky č.245001 Malín - Poliklinika a zavedení nové linky č.245010 Malín - Kutná Hora od 13.3.2017 !!!!!.

Jízdní řády linek MAD Kutná Hora č. 245001 a č. 245010, které byly schváleny  dopravním úřadem Městského úřadu Kutná Hora podle zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů na základě rozhodnutí o uzavírce silnice č. I/2 v úseku Malínského mostu jsou k nahlédnutí a vytištění na níže uvedených webových stránkách.  Nové jízdní řády jsou platné od rána 13.3.2017 do 9.12.2017. Od rána 13.3.2017  budou na lince 245001 Malín – Poliklinika zrušeny všechny spoje, které vedly přes Malínský most. Současně se na lince 245001 zprovozňuje  nový ranní spoj v čase odjezdu  ze zastávky Čechova 4,45 hod. do zastávky hlavní nádraží  s příjezdem v 4,48 hod., který navazuje na první ranní spoj z Malína na lince 245010 a to bez přestupu. Linka 245010 Malín - Kutná Hora je nová linka, která doplňuje stávající příměstskou autobusovou dopravu, která bude i nadále provozována v plném rozsahu beze změn. Na nové lince 245010 budou cestující odbavováni za tarif městské autobusové dopravy v Kutné Hoře ( pro cestující, kteří jsou odbavováni „peněženkou“ je do 20 min. přestup na další spoje MAD zdarma ). Přestup na spoje  linky 245001 ve směru na Polikliniku a hlavní nádraží ČD je v zastávce autobusové nádraží.

Nové jízdní řády MAD Kutná Hora k vytištění :

Linka 245001 :

http://www.portal.idos.cz/Down.aspx?f=pdf/L245001_170313_192487.pdf

Linka 245010 :

http://www.portal.idos.cz/Down.aspx?f=pdf/L245010_170313_192488.pdf