Úplné a částečné uzavírky místních komunikací v Malíně

1.   úplná uzavírka křižovatek : křižovatky z místní komunikace Na Obci do místních komunikací U Beránky, K Sokolovně a  Za Brodcem  v Kutné Hoře části Malín   2.  částečná uzavírka  : místní komunikace Na Obci a to od křižovatky se sil.  č. III/3272 až po místní komunikaci Za Brodcem   a ulice  V Břízkách pouze v křižovatce s místní komunikací Na Obci v Kutné Hoře části Malín  

Termín uzavírky :  

1.  úplná           -  ode dne 13.3.2017  do dne 22.3.2017 ul. Za Brodcem, K Sokolovně

                          -  ode dne 23.3.2017 do dne 5.4.2017 ul. U Beránky

2.  částečná     -  ode dne 13.3.2017 do dne 13.4.2017 ulice Na Obci a V Břízkách 

Důvod :

stavební práce - rekonstrukce plynovodu včetně přípojek

Objížďková trasa : 

 je stanovena po silnici č. III/3272  ul. Starokolínská, dále po místních komunikacích ul. V Břízách, U Beránky a přilehlých místních komunikacích, objízdná trasa je obousměrná