Komise pro městská sídliště

Složení komise

Ing.Zdeněk Jirásek – předseda komise; zjirasek@csas_cz, tel: 724 422 650
Michal Králik - Mikralik@seznam_cz; tel: 776 035 352
Ing.Ladislav Exner - ladex@email_cz
Šárka Tesárková - sarkates@tiscali_cz; tel:  731 181 683
Josef Beránek - Beranek.Josef@centrum_cz
Juraj Kozák
Petr Berka - berkapet@seznam_cz
Ing. Alena Majznerová - majznerova@sps-caslav_cz
Ing.Jaroslav Kropáček, CSc. - jakropa@seznam_cz
Ing. Jan Vališ - karatevakado@seznam_cz; tel: 603 794 316
Mgr.Lukáš Pečenka, DiS. - lpecenka@gmail_com
Jaroslava Cihlářová - jaroslava.cihlarova@seznam_cz
Monika Reichlová - moni.m2@centrum_cz; tel: 607 110 904
Jana Adamová - janad21@seznam_cz
Dušan Papaj - d.papaj@email_cz; tel: 728 578 875
Marie Janásková - janaskovamarie@seznam_cz
RSDr. Václav Holub – tel: 728 445 952
Martin Hlavatý – poradní člen, mhlavaty@post_cz
Bc.Alena Děkanovská, DiS. - Administrátor za MÚ, dekanovska@mu_kutnahora_cz

Kontakt komise.sidliste@kutnahora_cz