Komise pro městská sídliště

Složení komise

Ing. Jan Vališ - předseda komise karatevakado@seznam_cz; tel: 603 794 316
Michal Králik - Mikralik@seznam_cz; tel: 776 035 352
Ing.Ladislav Exner - ladex@email_cz
Josef Beránek - Beranek.Josef@centrum_cz
Juraj Kozák
Ing. Alena Majznerová - majznerova@sps-caslav_cz
Ing.Jaroslav Kropáček, CSc. - jakropa@seznam_cz
Jaroslava Cihlářová - jaroslava.cihlarova@seznam_cz
Jana Adamová - janad21@seznam_cz
Marie Janásková - janaskovamarie@seznam_cz
RSDr. Václav Holub – tel: 728 445 952
Martin Hlavatý – poradní člen, mhlavaty@post_cz
Yveta Horynová - Administrátor za MÚ, horynova@mu_kutnahora_cz

Kontakt komise.sidliste@kutnahora_cz