Elektrospotřebiče

72.jpg

Zpětný odběr - soutěž "Aktivní obec" ve sběru starého elektra

Soutěž ve sběru starého elektra.
 Město Kutná Hora se zapojilo do soutěže společnosti ASEKOL s názvem „Aktivní obec“. Cílem je nasbírat co nejvíce starého elektroodpadu. Počítat se bude výtěžnost sběru ve všech červených kontejnerech a množství elektroodpadů nasbíraného ve sběrném dvoře v ulici Zelenkova. Na vítěznou obec čeká odměna 20 000,- Kč, která by mohla přispět na modernizaci kontejnerových stanovišť v Kutné Hoře.
Zapojit se tedy může každý. Staré nebo rozbité elektro odkládejte do červených kontejnerů na 21 místech v ulicích města. Patří sem např. varná konvice a další kuchyňské elektro, klávesnice, myš, tiskárna, sluchátka, přehrávače, kalkulačka, videokamera, mobilní telefon, tablet, fotoaparát atd. Seznam sběrných míst naleznete na stánkách města http://mu.kutnahora.cz/mu/kolektivni-systemy . Pokud vyhodíte elektro do červených kontejnerů nebo předáte do sběrného dvora, poputují přímo do recyklační linky, kde se z nich pomocí různých separací získávají původní suroviny a materiály ke znovuvyužití.


ASEKOL a.s. je neziskově hospodařící společnost, která v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení. Zajišťuje sběr, dopravu a recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů včetně financování celého systému. ASEKOL je tzv. kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení. Jeho služeb na základě smlouvy využívají výrobci nebo dovozci elektrozařízení. ASEKOL při zpětném odběru úzce spolupracuje s městy a obcemi, posledními prodejci a servisy, svozovými společnostmi a zpracovateli elektrozařízení.

Červené kontejnery na třídění drobného elektra:      

 1. Hlouška - Lorecká ulice proti BILLE
 2. Masarykova ulice u semaforu
 3. Hlouška - Puškinská 559 naproti akvaristice
 4. Kaňk - u kruhového objezdu
 5. Karlov - u OSBD
 6. Malín - ulice Pod Hradbami
 7. Malín - Koldova ulice
 8. Sedlec - Vítězná ulice
 9. Sedlec - U Nadjezdu x Pod Hájem
 10. Šipší - Opletalova ulice u Kauflandu    
 11. Šipší - Sběrná ulice parkoviště u PENNY  
 12. Šipší - 17. listopadu 122 u kruhového objezdu
 13. Vnitřní město - Na Náměti
 14. Vnitřní město - Městské sady
 15. Vrchlice - V Cihelně
 16. Poličany         
 17. Žižkov -  Partyzánská        
 18. Žižkov - Sochorova proti benzínové stanici         
 19. Žižkov - Vojtěšská parkoviště před nemocnicí
 20. Žižkov - Buzulucká ul.
 21. Žižkov - U Havírny 

Více o třídění drobného elektra: Asekol.pdf

Ostatní elektrozařízení, které nelze vložit do kontejneru, odvezte do sběrného dvora.

ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu (velké domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče, elektrické nástroje a nářadí). Společnost není založena za účelem zisku, jejími akcionáři jsou přední výrobci velkých a malých spotřebičů.

Do zpětného odběru tedy patří vše od chladničky, pračky, myčky, sporáku, mikrovlnné trouby, vysavače přes topinkovače, fény, holicí strojky, elektrické zubní kartáčky, televize, rádia, mobilní telefony, počítače až po zářivky, pily, vrtačky, elektrické hračky, lékařskou techniku a výdejní automaty aj.

Jsou stanoveny i výjimky spotřebičů, které do zpětného odběru nepatří: např. bojlery, klimatizační jednotky, pokud jsou stálou, pevnou a nedílnou součástí staveb, akumulační kamna aj.