Kaňk - úplná uzavírka místních komunikací

Kaňk - úplná uzavírka bezejmenné místní komunikace na Kaňku před č.p. 321

Termín uzavírky : od 28.9.2016 do 30.9.2016 

Důvod : výkopové práce v komunikaci - zřízení kanalizační přípojky

Objízdná trasa :  je vedena po přilehlých místních komunikacích a silnici č.III/03321 a silnici č.III/03322