Kamenná stezka, Pod Divadlem, Školní - úplná uzavírka místních komunikací

ulice Kamenná stezka, ulice Pod Divadlem, ulice Školní - úplná uzavírka místních komunikací - od křižovatky s ulicí Masarykova

Termín uzavírky : od 26.9.2016 do 2.10.2016 

Důvod : výkopové práce v komunikaci - rekonstrukce vodovodu

Objízdná trasa :  není stanovena

po dobu uzavření ulice Školní nebude spojí 1 na lince 240020  obsluhována zastávka "Kutná Hora, u divadla"