Hodnotitelé

Zásady hodnocení

 

Obsahové stránky projektů

 

Hodnotící formulář hodnocení

Pro hodnotitele žádostí o podporu projektů z grantového programu Města Kutná Hora je připravený hodnotící formulář.