Hodnotitelé

Zásady hodnocení

 

Hodnotící formulář hodnocení

Pro hodnotitele žádostí (členy příslušných komisí) o podporu projektů z grantového programu Města Kutná Hora je připravený hodnotící formulář.