Hodnotící formulář hodnocení

Pro hodnotitele žádostí o podporu projektů z grantového programu Města Kutná Hora je připravený hodnotící formulář.

Hodnotící formulář pro hodnotitele žádostí o podporu projektů z grantového programu Města Kutná Hora pro rok 2017 najdete v přiloženém souboru.
GRANTY2017-HODNOTITELE-HODNOTICI-FORMULAR.docx

 

Hodnotící formulář pro hodnotitele žádostí o podporu projektů z grantového programu Města Kutná Hora pro rok 2016 najdete v přiloženém souboru. Granty2016_HODNOTICI_FORMULAR_FINAL.doc Granty2016_HODNOTICI_FORMULAR_FINAL.doc (156,00 KB)