Hloušecká a nároží ulice Seifertovy sady - úplná uzavírka místní komunikace

ulice Hloušecká a nároží ulice Seifertovy sady - úplná uzavírka místní komunikace

Termín uzavírky : 7.10.2016 od 7,00 do 19,00 hod. 

Důvod : rekonstrukce domu

Objízdná trasa :  není stanovena