Důležité dokumenty

Katalog sociálních služeb
pdf.pngKatalog sociálních služeb, soubor typu pdf, (1,84 MB)

4. Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb SO ORP Kutná Hora na období let 2017 – 2020 
pdf.png4 KPKH.pdf, soubor typu pdf, (1,6 MB)

Dotace 2017

Výzva k překládání žádostí o dotaci do Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na sociální účely v roce 2017        
pdf.pngVÝZVA_2017.pdf, soubor typu pdf, (576,67 kB)

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na sociální účely v roce 2017
pdf.pngPRAVIDLA PROGRAMU 2017.pdf, soubor typu pdf, (838,76 kB)
doc.pngŽÁDOST O DOTACI 2017 _díl 1.docx, soubor typu docx, (22,74 kB)
xls.pngŽÁDOST O DOTACI 2017 _díl 2-4.xlsx, soubor typu xlsx, (27,34 kB)

xls.pngZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ DOTACE 2017_díl 1.xlsx, soubor typu xlsx, (21,74 kB)
xls.png ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ DOTACE 2017_ díl 2-4.xls

Pravidla pro tvorbu a použití prostředků stabilního fondu pro podporu a rozvoj sociálních služeb na území města Kutná Hora

pdf.pngPravidla pro tvorbu a použití prostředků stabilního fondu.pdf, soubor typu pdf, (1,16 MB)
doc.pngŽádost o zápůjčku.docx, soubor typu docx, (15,11 kB)
doc.pngProjekt v sociální oblasti - žádost.docx, soubor typu docx, (22,89 kB)
xls.pngRozpočet projektu.xlsx, soubor typu xlsx, (12,67 kB)
doc.pngHodnotící formulář - posudek.docx, soubor typu docx, (17,53 kB)

xls.pngZávěrečná zpráva a vyúčtování dotace_díl 1.xlsx, soubor typu xlsx, (21,35 kB)
xls.pngZávěrečná zpráva a vyúčtování dotace_ díl 2-4.xlsx, soubor typu xlsx, (27,81 kB)